Powrót do ofert pracy
UI Designer

EngineArch Sp. z o.o. (zwany dalej Zamawiającym) zatrudni na umowę zlecenie UI Designer’a w ramach projektu „ŁORKK – Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Zadaniem UI Designer’a będzie realizacja zaprojektowanie:
  1. widoków aplikacji platformy bonowej,
  2. szablonów komunikatów rozsyłanych drogą e-mail,
  3. PDF generowanych z platformy bonowe.
 2. Liczba roboczodni na realizację powyższych prac wynosi: 42 dni
 3. Termin realizacji prac: do 31 grudnia 2018 r.
 4. Wymagania na stanowisko UI Designer’a:
  1. Minimum 4 lata doświadczenia w projektowaniu interfejsów aplikacji
  2. Bardzo dobra znajomość narzędzi takich jak Adobe XD, Adobe Photoshop
  3. Udział w opracowaniu i wdrożeniu min. 2 aplikacji przeglądarkowych
 5. Po wykonaniu prac UI Designer przedstawi Zamawiającemu raport z realizacji zadania wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą wykonanie prac (karty czasu pracy).
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert lub do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Plik do pobrania: UI Designer