Powrót do ofert pracy
Młodszy programista

EngineArch Sp. z o.o. (zwany dalej Zamawiającym) zatrudni na umowę zlecenie Młodszego Programistę w ramach projektu „ŁORKK – Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Zadaniem Młodszego Programisty będzie realizacja funkcjonalności wyznaczonych przez Architekta projektu
 2. Liczba roboczodni na realizację powyższych prac wynosi: 84 dni
 3. Termin realizacji prac: do 31 grudnia 2018 r.
 4. Wymagania na stanowisko Młodszego Programisty:
  1. Minimum 2 lata doświadczenia w programowaniu aplikacji przy użyciu dowolnego języka programowania obiektowego
  2. Minimum 1 lata doświadczenia programowania Ruby on Rails
  3. Minimum 1 lata doświadczenia programowania React / Angular2
  4. Podstawowa znajomość języka Ruby
  5. Podstawowa znajomość biblioteki Bundler
  6. Podstawowa znajomość framework’u Ruby on Rails 5, z uwzględnieniem:
   • ActiveRecord
   • ActiveModel
   • ActionMailer
  7. Doobra znajomość HTML5 (z wykorzystaniem haml)
  8. Dobra znajomość CSS3 (z wykorzystaniem SASS, SCSS)
  9. Podstawowa znajomość PostgreSQL 9.6+
  10. Dobra znajomość systemu kontroli wersji GIT
  11. Podstawowa umiejętność dokumentowania i opisywania wypracowanego kodu
  12. Umiejętność raportowania czasu poświęconego na wdrożenie zadań (time tracking)
  13. Udział w opracowaniu i wdrożeniu min. 2 aplikacji przeglądarkowych
 5. Po wykonaniu prac Młodszy Programista przedstawi Zamawiającemu raport z realizacji zadania wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą wykonanie pracy (katy czasu pracy).
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert lub do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Plik do pobrania: Młodszy Programista