Powrót do ofert pracy
Programista tester (2 stanowiska)

EngineArch Sp. z o.o. (zwany dalej Zamawiającym) zatrudni na umowę zlecenie Programistę Testera w ramach projektu „ŁORKK – Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Zadaniem Programisty Testera będzie realizacja poszczególnych etapów projektów w metodologii TDD (test driven development)
 2. Liczba roboczodni na realizację powyższych prac wynosi: 63 dni
 3. Termin realizacji prac: do 31 grudnia 2018 r.
 4. Wymagania na stanowisko Programisty Testera:
  1. Minimum 4 lata doświadczenia w programowaniu aplikacji przy użyciu dowolnego języka programowania obiektowego
  2. Minimum 2 lata doświadczenia programowania Ruby on Rails
  3. Minimum 2 lata doświadczenia programowania React / Angular2
  4. Bardzo dobra znajomość języka Ruby
  5. Bardzo dobra znajomość biblioteki Bundler
  6. Bardzo dobra znajomość framework’u Ruby on Rails 5, a w szczególności:
   • REST JSON api
   • ActiveRecord
   • ActiveModel
   • ActionMailer
   • ActiveModelSerializer
  7. Bardzo dobra znajomość HTML5 (z wykorzystaniem haml)
  8. Bardzo dobra znajomość CSS3 (z wykorzystaniem SASS, SCSS)
  9. Bardzo dobra znajomość PostgreSQL 9.6+
  10. Dobra znajomość framework’u Webpack
  11. Dobra znajomość jednego z React, Angular2+
  12. Dobra znajomość ES6 oraz nodejs
  13. Bardzo dobra znajomość systemu kontroli wersji GIT
  14. Dobra umiejętność dokumentowania i opisywania wypracowanego kodu
  15. Bardzo dobra znajomość projektowania i wdrażania zautomatyzowanych testów
  16. Znajomość metodyki Agile oraz CI
  17. Umiejętność raportowania czasu poświęconego na wdrożenie zadań (time tracking)
  18. Udział w opracowaniu i wdrożeniu min. 2 aplikacji przeglądarkowych
 5. Po wykonaniu prac Programista Tester przedstawi Zamawiającemu raport z realizacji zadania wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą wykonanie pracy (karty czasu pracy).
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert lub do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Plik do pobrania: Programista Tester